— Asistenční systém justiční akademie
Informace o přihlašování v systému ASJA
Zákaz zneužití obsahu
Účastník vzdělávání pořádaného Justiční akademií a uživatel systému ASJA bere na vědomí, že veškerý obsah zveřejněný na těchto stránkách, zejména prezentace, e-learningové texty, video a audio záznamy z přednášek a další doprovodné vzdělávací materiály, podléhá ochraně dle autorského práva. Jakékoli užití obsahu jinak než pro vlastní potřebu, včetně jeho šíření či dalšího zpřístupňování či jiného zneužití, je bez souhlasu Justiční akademie výslovně zakázáno!
  1. Přehled vzdělávacích akcí lze nalézt vždy na stránce https://asja.jacz.cz, a to v rámci jednotlivých oblastí vzdělávání.
  2. Vstup do systému je umožněn registrovaným uživatelům. Zaregistrovat se může pouze zaměstnanec soudů, státního zastupitelství, Ministerstva spravedlnosti ČR, případně lektor Justiční akademie.
  3. Vstup do systému je dvoufázový. Nejprve se vyžaduje uživatelské jméno a heslo. Uživatelským jménem je pracovní e-mailová adresa, heslem pak kombinace znaků zaslaná přihlašovateli systémem. Ve druhém kroku se vyžaduje zadání ověřovacího kódu, který je uživateli zaslán prostřednictvím pracovního e-mailu.
  4. Po přihlášení má každý účastník k dispozici svou kartu, na které si může měnit jak své osobní údaje, tak i sledovat evidenci přihlášek a účasti na absolvovaných seminářích.
  5. Přístupové heslo do systému si účastník může kdykoli změnit na Osobní kartě nebo si na vstupní stránce může vygenerovat heslo nové, a to kliknutím na tlačítko „NEZNÁM HESLO“. Vepsáním pracovního e-mailu na stránce „Přidělení nového hesla“ je vytvořeno a na pracovní e-mail účastníka zasláno heslo nové.
  6. Hesla jsou generována automatem a z důvodu bezpečnosti nejsou v databázi archivována, proto je nelze účastníkovi sdělit. V případě zapomenutého či nefunkčního hesla je možné si vždy vygenerovat heslo nové, a to výše uvedeným způsobem. Poté je možné si heslo na osobní kartě změnit.
  7. Údaje z osobní karty jsou přístupné i personalistům příslušného soudu či zastupitelství.
  8. Semináře jsou distanční a prezenční (s osobní přítomností na semináři nebo organizované online v podobě videokonferencí či streamovaného přenosu). Před přihlášením na prezenční seminář musí mít zájemce souhlas nadřízeného k účasti na přihlašované akci, což přihlašovaný potvrdí spolu s přihláškou.
  9. Přihlášení na prezenční seminář a oznámení o přijetí přihlášky neznamená automaticky schválení přihlášky. Z kapacitních důvodů, nebo pokud tak rozhodne vysílající organizace, případně na základě podmínek JA o účasti na zahraničních seminářích může být dána přednost jinému uživateli. O samotném schválení (či neschválení) přihlášky je účastník informován samostatným mailem.
  10. Uzávěrka na prezenční seminář je vždy dva dny před zahájením akce. Do 2,5 dnů před jeho zahájením systém umožní ze závažných důvodů i zrušení přihlášky.