— Asistenční systém justiční akademie
Věstníky
Pro soudce, státní zástupce, čekatele a asistenty
Pro odborný personál justice
Mimořádné informace týkající se vzdělávání na JA