— Asistenční systém justiční akademie

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ!

  1. Odesláním přihlášky účastník vyjadřuje souhlas s podmínkami konání semináře a zavazuje se semináře zúčastnit.
  2. V případě, že se účastník nemůže semináře zúčastnit, pak je povinen nejpozději dva dny před konáním semináře se odhlásit, a to prostřednictvím elektronického systému ASJA nebo telefonicky či mailem u organizačního pracovníka, který má organizaci na starosti a který je u každého semináře vždy uveden.
  3. V případě neomluvené neúčasti si je účastník vědom skutečnosti, že informaci o neúčasti může Justiční akademie poskytnout jeho nadřízenému.