— Asistenční systém justiční akademie

Seminář: Trestná činnost proti životnímu prostředí (P21P036)

Nelze se přihlásit. Nejste přihlášen do aplikace.
Základní údaje
Název semináře:
Trestná činnost proti životnímu prostředí
Lektoři:
Mgr. Jan Čapek, Ing. Michal Herma, Vladimír Kössl, JUDr. PhDr. Zuzana Rennerová, JUDr. Miroslav Růžička, Ph.D., Mgr. Pavla Říhová, MVDr. Petr Šatrán, Ph.D., Mgr. Ondřej Šrámek, Mgr. Vojtěch Vomáčka, Ph.D., LL.M., Mgr. Kateřina Weissová, Ing. Martin Zemek, Ph.D.
Organizační pracovník:
Typ semináře:
Seminář
Kraj:
Celá ČR
Město:
Kroměříž
Místo konání:
Budova: JA - C, Adresa: U Sýpek 3921/11, Kroměříž 76701
Zkratka:
P21P036
Přihlašovat od:
24.8.2021 08:00
Datum uzávěrky:
1.10.2021
Datum uzávěrky (bez stravy):
1.10.2021
Datum zahájení:
13.10.2021
Datum ukončení:
15.10.2021
Stravovací zařízení:
Jídelna JA - budova B
Počet účastníků:
45
Anotace:
Cílová skupina: trestní soudci, státní zástupci, příslušníci PČR a Celní správy
Účast čekatelů a asistentů bude umožněna jen v případě volné kapacity.

Anotace: Tradiční společný seminář bude zaměřen na aktuální trendy trestné činnosti proti životnímu prostředí  a to na:
  1. Problematiku nelegálního obchodu s ohroženými druhy živočichů a rostlin.
  2. Problematiku nelegálního nakládání s odpady.  
  3. Problematiku týrání zvířat a jeho trestání.
  4. Problematiku poškození a ohrožení životního prostředí (§ 293 a 294 trestního zákoníku)
 Časový harmonogram:
13.10.2021 - 13:00 - 17:30 hod.
14.10.2021 - 09:00 - 17:45 hod.
15.10.2021 - 08:30 - 11:30 hod.