— Asistenční systém justiční akademie

Seminář: ZRUŠENO_Trestná činnost proti životnímu prostředí (P20P047)

Nelze se přihlásit. Nejste přihlášen do aplikace.
Základní údaje
Název semináře:
ZRUŠENO_Trestná činnost proti životnímu prostředí
Lektoři:
MVDr. Lucie Frgelecová, Ph.D., Klára Hlubocká, Vladimír Kössl, Ivana Lokajová, Šárka Maixnerová, Ing. Michal Plesl, JUDr. PhDr. Zuzana Rennerová, JUDr. Miroslav Růžička, Ph.D., Mgr. Pavla Říhová, Mgr. Ondřej Šrámek, Mgr. Zdeněk Vermouzek, Mgr. Kateřina Weissová
Organizační pracovník:
Typ semináře:
Seminář
Kraj:
Celá ČR
Město:
Kroměříž
Místo konání:
Budova: JA - C, Adresa: U Sýpek 3921/11, Kroměříž 76701
Zkratka:
P20P047
Přihlašovat od:
22.7.2020 08:00
Datum uzávěrky:
7.10.2020
Datum uzávěrky (bez stravy):
7.10.2020
Datum zahájení:
21.10.2020
Datum ukončení:
23.10.2020
Stravovací zařízení:
Domov mládeže Kroměříž (Štěchovice)
Počet účastníků:
40
Anotace:
Cílová skupina: trestní soudci, státní zástupci, PČR
Přítomnost čekatelů a asistentů bude umožněna jen v případě volné kapacity.

Anotace: Tradiční společný seminář bude zaměřen na aktuální trendy trestné činnosti proti životnímu prostředí a to na:
  1. Problematiku nelegálního obchodu s ohroženými druhy živočichů a rostlin.
  2. Problematiku nelegálního nakládání s odpady včetně přeshraniční přepravy.
  3. Problematiku týrání zvířat a nelegálního zabíjení volně žijících zvířat (otravy).
Prosíme o dodržení vymezeného času na oběd pro účastníky školení Justiční akademie (11:00-12:00)
 
Časový harmonogram: 21. 10. 2020 - 12:15 - 17:30
                                        22. 10. 2020 - 09:00 - 17:30
                                        23. 10. 2020 - 09:00 - 11:15