— Asistenční systém justiční akademie

Seminář: Domácí násilí - problematika dokazování a rozhodování v přípravném řízení (Km) (P12P039)

Nelze se přihlásit. Nejste přihlášen do aplikace.
Základní údaje
Název semináře:
Domácí násilí - problematika dokazování a rozhodování v přípravném řízení (Km)
Lektoři:
Doc. PhDr. Ludmila Čírtková, CSc., JUDr. Roman Hájek, JUDr. Jan Lata, Ph.D., JUDr. Přemysl Polák, Ph.D., JUDr. Marie Viktorinová
Organizační pracovník:
Typ semináře:
6
Kraj:
Celá ČR
Město:
Kroměříž
Místo konání:
Budova: JA - C, Adresa: U Sýpek 3921/11, Kroměříž 76701
Zkratka:
P12P039
Přihlašovat od:
8.3.2012 08:00
Datum uzávěrky:
21.3.2012
Datum uzávěrky (bez stravy):
21.3.2012
Datum zahájení:
26.3.2012
Datum ukončení:
27.3.2012
Stravovací zařízení:
Domov mládeže Kroměříž (Štěchovice)
Počet účastníků:
50
Anotace:
Seminář je určen pro státní zástupce krajských a okresních státních zastupitelství, specializovaných na tento druh trestné činnosti. Smyslem připravovaného odborného semináře je jednak prezentovat zjištěné vady v trestním řízení, jednak seznámit účastníky s aktuální judikaturou a rozhodovací praxí obecných soudů a Nejvyššího státního zastupitelství při aplikaci mimořádného kasačního oprávnění nejvyššího státního zástupce podle § 174a odst. 1 tr. řádu. Hlavní náplní semináře je tedy metodická činnost doplněná o odbornou přednášku doc. PhDr. Ludmily Čírtkové, CSc. k otázce syndromu týrané ženy a dalším aspektům projednávané problematiky.