— Asistenční systém justiční akademie

Seminář: Elektronické dokumenty a jejich posuzování v soudní praxi (Pha) (N12J056)

Nelze se přihlásit. Nejste přihlášen do aplikace.
Základní údaje
Název semináře:
Elektronické dokumenty a jejich posuzování v soudní praxi (Pha)
Lektoři:
RNDr. Jiří Peterka, Mgr. Jan Podaný
Organizační pracovník:
Typ semináře:
6
Kraj:
Praha
Město:
Praha
Místo konání:
Budova: JA - Praha, Adresa: Hybernská 18, Praha 1, Praha 11000
Zkratka:
N12J056
Přihlašovat od:
13.2.2012 08:00
Datum uzávěrky:
16.3.2012
Datum uzávěrky (bez stravy):
16.3.2012
Datum zahájení:
20.3.2012
Datum ukončení:
20.3.2012
Stravovací zařízení:
Trojanka spol. s r.o.
Počet účastníků:
80
Anotace:
Seminář je určen pro soudce, asistenty, justiční čekatele, VSÚ a správce aplikací Anotace: • elektronický podpis a elektronická značka (podstata a funkce, druhy elektronických podpisů, podepsaná osoba, praktická ukázka) • význam elektronického podpisu na různých objektech (datové zprávy vs. jejich přílohy, elektronické dokumenty a jejich posuzování) • fikce elektronického podpisu - § 18/2 zák. č. 300/2008 Sb. • dlouhodobý status elektronických dokumentů (podstata a funkce časového razítka, kolizní dokument) • vyhodnocování platnosti elektronického podpisu (podmínky, prostředky, praktická ukázka) • autorizovaná konverze dokumentů x elektronický obraz a prostý tisk, kvalita listin (originál, replika, konverze, kopie) • elektronická podatelna a identifikátory datových zpráv (posuzování elektronických dokumentů doručených přes ISDS, email či webové rozhraní po jejich vytištění do listinného spisu) • elektronické doručování (e-doručenka) Prosím, potvrďte svoji účast přihlášením na seminář přes www.asja.cz Případnou pomoc s přihlášením Vám ráda poskytne paní Světlana Kenšová, skensova@akademie.justice.cz, tel. 573 505 128.