— Asistenční systém justiční akademie

Seminář: Rejstřík pro zkrácené přípravné řízení (N23M009)

Nelze se přihlásit. Nejste přihlášen do aplikace.
Základní údaje
Název semináře:
Rejstřík pro zkrácené přípravné řízení
Lektoři:
Bc. Martina Jindrová
Organizační pracovník:
Typ semináře:
Seminář
Kraj:
Celá ČR
Město:
Praha
Místo konání:
Budova: Justiční areál Na Míčánkách, Adresa: 28. pluku 1533/29b, Praha 10083
Zkratka:
N23M009
Přihlašovat od:
6.12.2022 08:00
Datum uzávěrky:
6.4.2023
Datum uzávěrky (bez stravy):
6.4.2023
Datum zahájení:
13.4.2023
Datum ukončení:
13.4.2023
Stravovací zařízení:
Míčánky - Barák
Počet účastníků:
40
Anotace:
ANOTACE:
Seminář určený pro zaměstnance státních zastupitelství, kteří odpovídají za vedení rejstříků pro zkrácené přípravné řízení (předpokládá se základní znalost postupů zápisu do rejstříku v ISYZ - nová věc, osoba, procesní úkon, vyřízení apod.).
Seminář bude zaměřen na obecné zásady při zápisu nových věcí, evidování potřebných údajů do rejstříků a na způsoby vyznačování vyřízení věcí.
V souvislosti s optimální přípravou semináře žádáme účastníky semináře, aby případné náměty a dotazy k dané problematice zaslali
na email 
mknedlova@akademie.justice.cz nejpozději do 31. března 2023. 

CÍLOVÁ SKUPINA:
Justiční personál státního zastupitelství

KONTAKTY:
Bc. Martina Knedlová, akademický pracovník
tel.: 573 505 127, 727 887 470
e-mail: mknedlova@jacz.cz
Světlana Kenšová, organizační pracovnice
tel.: 573 505 128, 720 984 206
e-mail: skensova@jacz.cz