— Asistenční systém justiční akademie

Seminář: Vyšší soudní úředníci, soudní tajemníci - průběžné vzdělávání (P21K024-D)

Nelze se přihlásit. Nejste přihlášen do aplikace.
Základní údaje
Název semináře:
Vyšší soudní úředníci, soudní tajemníci - průběžné vzdělávání
Lektoři:
 
Organizační pracovník:
Typ semináře:
Distanční seminář
Kraj:
Celá ČR
Město:
Distanční, online
Místo konání:
 
Zkratka:
P21K024-D
Distanční seminář:
Ano
Přihlašovat od:
20.10.2021 08:00
Datum uzávěrky:
 
Datum uzávěrky (bez stravy):
 
Datum zahájení:
20.10.2021
Datum ukončení:
31.12.2023
Stravovací zařízení:
Počet účastníků:
 
Anotace:
Tento distanční seminář slouží jako "úložiště" pro všechny výukové materiály (e-learningové texty, prezentace,  video záznamy, audio záznamy, metodiky atp.)  týkající se průběžného vzdělávání vyšších soudních úředníků a soudních tajemníků. Přihlášením se na tento "seminář" budete získávat aktuální informace o nově vytvořených materiálech.
Na jednom místě tak naleznete všechny potřebné informace či materiály.
Tento seminář je vypsán jako distanční výuka určená vyšším soudním úředníkům a soudním tajemníkům na všech odděleních soudů. Na tento seminář se můžete kdykoliv v jeho průběhu přihlásit, Vaše přihláška bude automaticky schválena.
VÝUKOVÉ MATERIÁLY POSKYTNUTÉ ZE STRANY JUSTIČNÍ AKADEMIE LZE UŽÍVAT VÝHRADNĚ PRO STUDIJNÍ ÚČELY.  TYTO MATERIÁLY PODLÉHAJÍ  AUTORSKÉMU PRÁVU. KOPÍROVÁNÍ A ZNEUŽITÍ TAKOVÉHO OBSAHU JE TRESTNÉ A ZA JEHO NEOPRÁVNĚNÉ POUŽITÍ BUDE VYŽADOVÁNA FINANČNÍ KOMPENZACE.

KONTAKTY: 

Ing. Marie Kafková, akademický pracovník, t. 573 505 125, 720 984 207
mail: mkafkova@akademie.justice.cz
Bc. Ludvíka Krejčová, organizační pracovnice, t. 573 505 172, 737 247 195
mail: lkrejcova@akademie.justice.cz