— Asistenční systém justiční akademie

Seminář: Průběžné vzdělávání - krajské soudy (N21Z312-D)

Nelze se přihlásit. Nejste přihlášen do aplikace.
Základní údaje
Název semináře:
Průběžné vzdělávání - krajské soudy
Lektoři:
Jitka Špačková
Organizační pracovník:
Typ semináře:
Distanční seminář
Kraj:
Celá ČR
Město:
Distanční, online
Místo konání:
Budova: Bez určení místa (distanční výuka), Adresa: Distanční/online výuka, Celá ČR 11111
Zkratka:
N21Z312-D
Distanční seminář:
Ano
Přihlašovat od:
19.10.2020 08:00
Datum uzávěrky:
 
Datum uzávěrky (bez stravy):
 
Datum zahájení:
19.10.2020
Datum ukončení:
31.12.2023
Stravovací zařízení:
Počet účastníků:
 
Anotace:
Pod distančním seminářem "Průběžné vzdělávání - krajské soudy" najdete na jednom místě všechny vytvořené výukové materiály (e-learningové texty, videa, metodiky) společné pro celý soud nebo více jeho úseků (např. evidence poplatků, seznam jmen apod.ú.
Tam, kde v názvu výukových materiálů najdete zkratku ISSPOL, jedná se společné materiály k aplikacím ISAS, IRES, ISIR a ISNS.
Tento seminář je vypsán jako distanční výuka určená všem pracovním pozicím.
Na tento seminář se můžete kdykoliv v jeho průběhu přihlásit, Vaše přihláška bude automaticky schválena.

Vaše případné dotazy směřujte na tutora tohoto distančního semináře:
Jitka Špačková, e-mail: jspackova@ksoud.plz.justice.cz